Download Cf offline 3.25
Hướng dẫn Download Cf offline 3.25

Các bước này giúp bạn download ở Server của wWw.newworld.yourme.Net gần khu vực bạn nhất, giúp cho quá trình download được thực hiện nhanh hơn.

Các bước thực hiện:  Định hướng --> Download

Bản quyền thuộc về : wWw.newworld.yourme.Net


Bước 1: Định hướng
 
Bạn ở khu vực: Chọn game:   Nhà cung cấp mạng:
 

Bước 2: download FIle

 
 
  Tên phiên bản
[CS mod] Cf Offline 3.25 Thảo luận cf offline 3.25 - Click
  Download bản cài đặt đầy đủ 1063
Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

  Download bản cài đặt đầy đủ 1062
Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

  Download bản cài đặt đầy đủ 1058
Phần 1

Phần 2

Phần 3

  Download bản Update
Update 1063

Sửa lỗi không xuất hiện zombie [1062]

Fix lỗi [1058]

Download bản Update 1058